Cenník - cievna ambulancia

 

Momentálne je vyšetrenie hradené priamo klientom v hodnote 40 €.

Rokujeme so zdravotnými poisťovňami o preplácaní vyšetrení a vybraných úkonov. Veríme, že sa nám čoskoro podarí uzavrieť zmluvy s poisťovňani VšZP a Union.

Ďakujeme za porozumenie!