Cievny chirurg

 

MUDr. Štefan Munka má za sebou 20 rokov chirurgickej praxe. Spočiatku sa venoval klasickej brušnej chirurgii, postupne sa prepracoval k cievnej chirurgii. Atestoval z cievnej chirugie v Budapešti. Ako cievny chirurg pracoval i na špecializovanom oddelení v mestskej nemocnici. Neskôr viedol ambulanciu v Rimavskej Sobote a popri tom 2-3 dni v týždni operoval. Medicentrum s ním externe spolupracovalo už od roku 2012. V marci 2017 sme v spolupráci s MUDr. Munkom otvorili ambulanciu cievnej chirurgie vo Zvolene.

 

“Na iné sa zameriavam, keď je klient fajčiar a má cukrovku, alebo je to žena, ktorá už prekonala zápaly žíl a má nejakú poruchu zrážanlivosti. Je pre mňa dôležité, ak pacient navštevuje hematologickú alebo diabetologickú ambulanciu. Úplne iné ochorenie očakávam u jednej a iné u druhej skupiny.”

MUDr. Štefan Munka

 

 

 
 
Vyšetrujeme žilový, tepnový a lymfatický systém. Prijímame na objednanie pacientov všetkých vekových kategórií, ktorí potrebujú cievne vyšetrenie zo zdravotných dôvodov alebo pre estetické problémy.

 

"Operáciu kŕčových žíl odporúčam, až keď sa nájde problémová chlopňa. Kým ide len o menšie problémy, tak všetko sa dá vyriešiť tabletkami a hlavne životosprávou."

MUDr. Štefan Munka

 

Estetická flebológia

MUDr. Štefan Munka prináša novinku v oblasti estetickej flebológie (náuke o žilách, ktorá sa zaberá problémami povrchového žilového systému na rozhraní dermatológie a chirurgie). Je ňou metóda CLaCS, kombinujúce cryolaser špeciálnej vlnovej dĺžky so sklerotizačným roztokom a vysokou mierou chladenia. Zákrok pre takúto sklerotizáciu vyživovacej žily sa robí za pomoci najmodernejšie infrakamery VeinViewer Vision2. Odstraňovanie metličiek - popraskaných cievok na nohách metódou CLaCS vykonávame od leta 2017.