Zmluvný partneri jednodňovej chirurgie

Výkony hradené zdravotnou poisťovňou:

V odbore CHIRURGIA:

 • operácia jednoduchých prietrží
 • operácia jednoduchých prietrží s použitím sieťky
 • laparoskopická cholecystektómia
 • operácia varixov dolných končatín
 • laparoskopická apendektómia
 • transrektálna polypektómia
 • extirpácia benígneho nádoru prsnej žľazy
 • extirpácia benígnych a malígnych nádorov kože, podkožia a svalu
 • extirpácia gangliómu
 • operácia hemoroidov
 • extirpácia sakrálneho dermoidu
 • operácia análnych fistúl a fissúr
 • operácia Dupuytrenovej kontraktúry
 • operácia pri syndréme canalis carpi
 • zrušenie arteriovenóznej fistuly
 • primárna alebo sekundárna sutúra šľachy 

V odbore UROLÓGIA:

 • orchiektómia pri atrofickom semenníku
 • resekcia kondylomat na penise
 • operácia fimózy - cirkumcízia
 • zavedenie a odstránenie ureterálnej endoprotézy
 • resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka
 • frenuloplastika pre frenulum breve
 • biopsia glans penis
 • resekcia karunkuly uretry
 • plastika varikokély
 • divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry
 • operácia jednoduchej hydrokély u mužov

V odbore ORTOPÉDIA:

 • Artroskopická operácia subakromiálneho impingement syndróm

 • Operácia poúrazovej paraartikulárnej burzitídy vo všetkých lokalizáciách

 • Operačná mobilizácia kontraktúry stuhnutého kĺbu

 • Operačné riešenie pollex saltans

 • Operačné riešenie epicondylitis radialis

 • Operačné riešenie epicondylitis ulnaris

 • Operačné riešenie synovitis cubiti

 • Operačné riešenie decomrpesio supacromialis

 • Operačné riešenie instabilitas glanohumeralis

 • Operčné riešenie ruptúry rotátorovej manžety

 • Operačné riešenie SLAP- lézia (poškodenie labrum glenoidale)

 • Operačné riešenie hallux valgus bez použitia ŠZM

 • Operačné riešenie digitus hammatus

 • Operačné riešenie digitus malleus

 • Operčné riešenie digitus supraductus

 • Operačné riešenie metatarsus I.varus

 • Operačné riešenie morbus Laderhose

 • Operačné riešenie neuralgie Mortoni

 • Artroskopické výkony v ramennom zhybe bez použitia vstrebateľného fixačného materiálu

 • Artroskopcké výkony v ramennom zhybe s použitím vstrebateľného fixačného materiálu

 • Artroskopické výkony v kolennom zhybe bez použitia vstrebateľného fixačného materiálu

 • Artroskopické výkony v kolennom zhybe s použitím vstrebateľného fixačného materiálu

 • Discízia ligamentum carpi transversum s epineurolýzou nervus medianus

Logo VšZp Logo Union poistovne