Zmluvný partneri jednodňovej chirurgie

Výkony hradené zdravotnou poisťovňou:

V odbore CHIRURGIA:

 • operácia jednoduchých prietrží
 • operácia jednoduchých prietrží s použitím sieťky
 • laparoskopická cholecystektómia
 • operácia varixov dolných končatín
 • laparoskopická apendektómia
 • transrektálna polypektómia
 • extirpácia benígneho nádoru prsnej žľazy
 • extirpácia benígnych a malígnych nádorov kože, podkožia a svalu
 • extirpácia gangliómu
 • operácia hemoroidov
 • extirpácia sakrálneho dermoidu
 • operácia análnych fistúl a fissúr
 • operácia Dupuytrenovej kontraktúry
 • operácia pri syndréme canalis carpi
 • zrušenie arteriovenóznej fistuly
 • primárna alebo sekundárna sutúra šľachy 

V odbore UROLÓGIA:

 • orchiektómia pri atrofickom semenníku
 • resekcia kondylomat na penise
 • operácia fimózy - cirkumcízia
 • zavedenie a odstránenie ureterálnej endoprotézy
 • resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka
 • frenuloplastika pre frenulum breve
 • biopsia glans penis
 • resekcia karunkuly uretry
 • plastika varikokély
 • divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry
 • operácia jednoduchej hydrokély u mužov

V odbore ORTOPÉDIA:

 • Artroskopické výkony v ramennom zhybe bez použitia vstrebateľného fixačného materiálu

 • Artroskopcké výkony v ramennom zhybe s použitím vstrebateľného fixačného materiálu

 • Artroskopické výkony v kolennom zhybe bez použitia vstrebateľného fixačného materiálu

 • Artroskopické výkony v kolennom zhybe s použitím vstrebateľného fixačného materiálu

Logo VšZp Logo Union poistovne