Od februára 2019 sa stalo Medicentrum, spol. s.r.o. sídlom plastického chirurga MUDr. Mariána Koperniecha. Sme radi, že sme si ho získali úrovňou našich operačných sál a kvalitou starostlivosti, ktorú poskytujeme jeho klientkám a klientom.

Viac informácií môžete nájsť na jeho stránkach http://www.koperniech.sk.