Čo je jednodňová chirurgia?

Jednodňová chirurgia je luxusná starostlivosť, pri ktorej Vás odoperujeme v modernom prostredí a s pomocou najmodernejšieho vybavenia. Poležíte si u nás v súkromí a v pokoji, a to len pár hodín po zákroku a v izbe s vlastnou kúpelňou, internetom a televízorom. Sestra  má na starosti len Vás a rovnako ako operatér sú tu naše zdravotné sestry plne pre Vás počas pobytu v našom zariadení ako aj potom, keď ste už v domácej rekonvalescencii. Aj keď ste už doma, stále sme k dispozícii na mobile v prípade vašich otázok, pochybností, komplikácií.

Starostlivosť majú u nás plne hradenú poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zdravotnej poisťovne Union.

Pre jednodňovú chirurgiu sú vhodní len klienti, u ktorých nie je takmer žiadne riziko komplikácií, t.j. so zdravým srdcom, stabilným krvným tlakom, bez cukrovky, bez iných závažných ochorení ako napríklad ochorenie obliečiek a pod.

Ďalšie zákroky hradené poisťovňou:

 • Operácie hemoroidov 
 • Zrušenie arteriovenóznej fistuly
 • Laparoskopická apendektómia
 • Extirpácia gangliómu
 • Extirpácia benígneho nádoru prsnej žľazy
 • Extirpácia benígnych a malígnych nádorov kože, podkožia a svalu
 • Operácia pri syndróme canalis carpi
 • Operácia Dupuytrenovej kontraktúry
 • Transrektálna polypektómia
 • Operačná extrakcia malého osteosyntetikého materiálu a vonkajších fixátorov
 • Primárna alebo sekundárna sutúra šľachy
 

Vytvorenie/rekonštrukcia tepno-žilovej spojky pre dialyzačnú liečbu

Predpokladom dialyzačnej liečby je vytvorenie tepno-žilovej spojky (arterio-venózna fistula). Už 3 mesiace pred zahájením hemodialýzy musí byť spojka vytvorená.

Princípom operácie je spojenie tepny so žilou. Do žily sa dostáva tepnová krv, čo spôsobí, že v žile je veľký krvný prietok. Postupne potom dochádza k  rozširovaniu žily a jej spevneniu (tzv. arterializácia). Takto zmenená žila je potom ľahko dostupná k napichnutiu a zvýšený prietok umožňuje, že krv sa zo žily ľahko odoberá a druhým vpichom vracia naspäť „po očistení“ v dialyzačnom prístroji.

Zákrok sa robí v miestnom znecitlivení, po zákroku pacient odchádza domov.

Keď už pacient funguje s fistulou v bežnom živote nesmie na danej ruke nosiť hodinky, tesné rukávy, nesmie si nechať na nej merať krvný tlak, ani odoberať krv. A veľmi dôležitá je hygiena.