Jednodňová chirurgia

 

MUDr. Vojtech Žilinčan

 

Naším chirurgom je MUDr. Vojtech Žilinčan. Chirurgiu praktizuje od roku 1972 a je priekopníkom laparoskopie vo Zvolene. Začal vo Zvolene vykonávať laparoskopické výkony ako prvý v roku 1993. Celú svoju chirurgickú kariéru budoval vo zvolenskej nemocnici, kde prešiel rôznymi funkciami cez primára chirurgie až po riaditeľa nemocnice. 

 

Operácie prietrží (hernií, ľudovo nazývaných pruh)

Na jednodňovej chirurgiii operujeme nekomplikované prietrže. Prietrž je oslabenie pobrušnice. V tomto oslabenom mieste sa obsah brušnej dutiny vytláča smerom von a vytvorí sa vak na bruchu alebo v slabinách. Prietrže môžu byť:      

 • v slabinách,

 • pod  slabinou – stehnová prietrž,

 • v pupku,

 • brušná hernia,

 • v jazvách po operácii,

 • iné, ktorých výskyt je menej častý.

Operácia pozostáva z odstránenia vaku, spevnenia oslabenej steny plastikou, prípadne jej vystuženie syntetickou sieťkou.

O všetkých rizikách a možných komplikáciách bude klient informovaný pred operáciou.

Po operácii prietrže môže klient chodiť, i po schodoch. Stehy vyberáme po týždni. Klient nesmie dvíhať  ťažšie predmety 4 - 6 týždňov. K fyzickej alebo športovej aktivite sa vráti až po konzultácii s lekárom pri kontrolách. Do práce sa operovaný pacient môže vrátiť v čase úplnej telesnej pohody a keď cíti, že môže pracovné povinnosti vykonávať bezpečne a v takom režime ako pred operáciou.

 

Operácie kŕčových žíl (varixov) dolných končatín

Kŕčové žily (varixy) sú vakovité rozšírenie žíl obvykle na nohách. Ochorenie je veľmi časté u žien. Dlhodobé problémy skŕčovými žilami môžu viesť k  zápalom, trombóze, kožným zmenám a iným.

Varixy sa liečia buď bandážovaním, chemickou alebo laserovou sklerotizáciou alebo operatívnym odstránením problémovej žily, resp. jej časti.

Operácie krčových žíl s pomocou endovaskulárneho laseru - EVLT (endovascular laserotherapy)

Od decembra 2011 v Medicentre vhodných pacientov operujeme s pomocou najmodernejšieho laseru. Naš prístroj používa najnovšie optické vlákno s laserom s vlnovou dĺžkou 1470 nm, čo oproti starším verziám umožňuje použitie menšej dávky energie a s tým súvisiace zníženie vedľajších nepriaznivých účinkov liečby. Ponúkame možnosť výberu operatéra, s čím súvisí aj cena zákroku.

Teplo laserového lúča v žile sa premení na teplo, uzavrie postihnutú žilu a umožní jej vstrebanie. Zákrok sa vykonáva s použitím sonografu. USG mapping prístroj umožňuje nasondovanie postihnutej žily bez nutnosti väčších rezov alebo u niektorých bez zanechania jazvy (nasondovanie žily sa robí len vpichom, ktorý jazvu nezanechá).

Najväčšou výhodou tejto procedúry je minimálna bolestivosť po zákroku. Pooperačná rekonvalescencia je krátka. S tým súvisí i rýchly návrat do pracovného procesu.

Klient po zákroku:

 • dostane kompresnú pančuchu alebo elastickú bandáž,
 • do 2 hodín po výkone chodí,
 • prvý deň musí chodiť po 2-krát po 30 minút 2 krát denne,
 • nesmie 3 týždne športovať,
 • do mesiaca nesmie lietať lietadlom viac ako 3-4 hodiny.

 

Laparoskopická operácia žlčníka (cholecystektómia)

Ak žlčníkové kamene vyvolávajú ťažkosti ako bolesti, tráviace problémy hlavne po jedle, potom  je jedinou účinnou liečbou operácia - odstránenie žlčníka. 

Pri operácii v celkovej anestézii sú urobené na bruchu tri centimetrové rezy. Celý priebeh operácie sleduje operačný tím na monitore. Pooperačne do rany vkladáme odsávací drén (hadičku pripojenú na odsávaciu fľašu)  na minimálne 24 hodín.

 

Operácie trhlín konečníka (análnych fistúl a fisúr)

 
Prasklina sliznice konečníka najčastejšie vzniká po zápche, alemôžu ju v chronickej forme spôsobovať rôzne ochorenia.

Operuje sa len chronická trhlina. Na akútnu stačia maste a pod.

Obvykle je prítomný výrastok na okraji trhliny, tzv. strážny polyp. Chirurgická liečba spočíva vo vyrezaní trhliny, poprípade aj v narezaní vnútorného zvierača. Ide o krátko trvajúci zákrok, zvyčajne v krátkej celkovej anestéze.

 

 

Vytvorenie/rekonštrukcia tepno-žilovej spojky pre dialyzačnú liečbu

Predpokladom dialyzačnej liečby je vytvorenie tepno-žilovej spojky (arterio-venózna fistula). Už 3 mesiace pred zahájením hemodialýzy musí byť spojka vytvorená.

Princípom operácie je spojenie tepny so žilou. Do žily sa dostáva tepnová krv, čo spôsobí, že v žile je veľký krvný prietok. Postupne potom dochádza k  rozširovaniu žily a jej spevneniu (tzv. arterializácia). Takto zmenená žila je potom ľahko dostupná k napichnutiu a zvýšený prietok umožňuje, že krv sa zo žily ľahko odoberá a druhým vpichom vracia naspäť „po očistení“ v dialyzačnom prístroji.

Zákrok sa robí v miestnom znecitlivení, po zákroku pacient odchádza domov.

Keď už pacient funguje s fistulou v bežnom živote nesmie na danej ruke nosiť hodinky, tesné rukávy, nesmie si nechať na nej merať krvný tlak, ani odoberať krv. A veľmi dôležitá je hygiena.

 

Sakrálny dermoid - Sinus pilonidalis

Ide o vrodenú alebo získanú cystu (dutinu) v oblasti kostrče. Spôsobuje ju prevažne sedavé zamestnanie, zvýšené potenie, alebo horšia hygiena. Získaná forma sa vyskytuje najčastejšie u viac ochlpených mužov.

Definitívne riešenie problému je chirurgické odstránenie cysty. Oproti odstráneniu je riešením aj narezanie a vypustenie hnisu, ale to je iba čiastočné. Hnisanie tak nikdy celkom nezmizne. Striedajú sa len horšie a lepšie fázy.

 

 

 

Ďalšie zákroky hradené poisťovňou:

 • Operácie hemoroidov 
 • Zrušenie arteriovenóznej fistuly
 • Laparoskopická apendektómia
 • Extirpácia gangliómu
 • Extirpácia benígneho nádoru prsnej žľazy
 • Extirpácia benígnych a malígnych nádorov kože, podkožia a svalu
 • Operácia pri syndróme canalis carpi
 • Operácia Dupuytrenovej kontraktúry
 • Transrektálna polypektómia
 • Operačná extrakcia malého osteosyntetikého materiálu a vonkajších fixátorov
 • Primárna alebo sekundárna sutúra šľachy