Čo je jednodňová chirurgia?

Jednodňová chirurgia je luxusná starostlivosť, pri ktorej vás odoperujeme v modernom prostredí a s pomocou najmodernejšieho vybavenia. Poležíte si u nás v súkromí a v pokoji, a to len pár hodín po zákroku a v izbe s vlastnou kúpelňou, internetom a televízorom. Sestra  má na starosti len vás a rovnako ako operatér sú tu naše zdravotné sestry plne pre vás počas pobytu v našom zariadení ako aj potom, keď ste už v domácej rekonvalescencii. Aj keď ste už doma, stále sme k dispozícii na mobile v prípade vašich otázok, pochybností, komplikácií.

Starostlivosť majú u nás plne hradenú poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zdravotnej poisťovne Union.

Pre jednodňovú chirurgiu sú vhodní len klienti, u ktorých nie je takmer žiadne riziko komplikácií, t.j. so zdravým srdcom, stabilným krvným tlakom, bez cukrovky, bez iných závažných ochorení ako napríklad ochorenie obliečiek a pod.

Zákroky hradené poisťovňou:

 • Operácie brušných a slabinových prietrží (klasické i laparoskopické)
 • Operácie hemoroidov
 • Vytvorenie/rekonštrukcia tepno-žilovej spojky pre dialyzačnú liečbu
 • Zrušenie arteriovenóznej fistuly
 • Laparoskopická apendektómia
 • Extirpácia gangliómu
 • Extirpácia benígneho nádoru prsnej žľazy
 • Extirpácia benígnych a malígnych nádorov kože, podkožia a svalu
 • Operácia pri syndróme canalis carpi
 • Operácia Dupuytrenovej kontraktúry
 • Transrektálna polypektómia
 • Operačná extrakcia malého osteosyntetikého materiálu a vonkajších fixátorov
 • Primárna alebo sekundárna sutúra šľachy