Jednodňová chirurgia

Obriezka

Obriezku vykonávame na žiadosť pacienta z estetických dôvodov alebo zo zdravotných dôvodov.

Operáciu zúženej predkožky (fimózy) robíme, ak sa predkožka nedá pretiahnuť cez žaluď. Následkom fimózy je hnisavý zápal predkožky. Je možné operovať v lokálnej alebo celkovej anestéze, zákrok trvá cca 30 minút. Rana sa hojí 2 týždne, stehy vypadnú samé.

 

Odstránenie genitálnych bradavíc na penise (resekcia kondylóm)

Genitálne bradavice sú mokvavé a svrbiace. Spôsobuje ich pohlavne prenosný vírus HPV (ľudský papilomavírus).  Operácia je možná i v lokálnej anestéze.  Rekonvalescencia po tomto zákroku nepresahuje 7 dní.

 

Zavedenie a odstránenie ureterálnej endoprotézy

Ide o tzv. stent, špeciálnu hadička, ktorá sa zavádza do močových ciest.

Jeden koniec je v obličke, druhý v močovom mechúri. Odstraňuje sa ambulantne za pomoci cystoskopu (optického prístroja). Zákrok nie je bolestivý, trvá niekoľko minút.

 

 

Rozšírenie močovej trubice u ženy

Rozšírenie močovej trubice kovovými sondami patrí k najjednoduchším urologickým zákrokom. Zúženie vonkajšieho ústia ženskej močovej trubice spôsobuje sťažené močenie, zvyškový moč po vymočení, opakujúce sa infekcie močového traktu.

 

Plastika rozšírených žíl na semenníku (varikokély)

Na miešku sa vytvoria rozšírené hmatateľné žily. Najčastejšie v mladosti, tesne po puberte. Väčšinou sa objavia nad ľavým semenníkom. Ak žila vystúpi nad pravým semenníkom, býva príznakom iného problému, napríklad nádorového ochorenia obličiek. Problém môže spôsobovať bolesti a nepriaznivo vplývať na dozrievanie spermií.

Zákrok robíme v celkovej anestézii. Po operácii treba počítať s dvojtýždňovou rekonvalescenciou.

 

Odstránenie cysty nadsemenníka (resekcia spermatokély)

Cysta nadsemenníka môže, ale nemusí spôsobovať bolesť. Je to guľovitý, mäkký, pružný útvar naplnený čírou tekutinou alebo spermiami. Na jednom nadsemenníku sa ich môže vytvoriť niekoľko.

Po odstránení cysty zrekonštruujeme znovu tvar nadsemenníka. Zákrok sa robí v celkovej anestéze. Rekonvalescencia trvá približne 7-10 dní.

 

Plastika vodného pruhu (hydrokély)

Medzi obalmi semenníka sa nahromadení tekutina a miešok sa tým zväčšuje. Problém vzniká napríklad následkom úrazu či po zápale, často je však príčina neznáma. 

Zákrok robíme v celkovej anestéze. Stehy vypadnú samé. Po operácii zväčša pretrváva opuch mieška,  ktorý odoznieva i niekoľko týždňov.

 

Plastika krátkej uzdičky na penise (frenuloplastika pre frenulum breve)

Uzdička je kožný mostík, ktorý spája prednú časť žaluďa s vnútorným listom predkožky. Ak je krátka, môže dôjsť pri erekcii a pohlavnom styku k jej mechanickému preťaženiu a roztrhnutiu. Poranenie sa opakuje a intenzívne krváca. Riešením je plastika - predĺženie uzdičky.

Výkon môžeme realizovať aj v lokálnej anestéze. Stehy vypadnú samé. Klient sa zotaví do štyroch týždňov.

 

Odstránenie semenníka (orchiektómia pri atrofickom semenníku)

Cez reznú ranu v triesle sa vytiahne semenník. Miešok ostane “prázdny”.

Semenník je nutné odstrániť po jeho poškodení (napr. po úraze, v prípade rakoviny prostaty atď.).

 

Odstránenie nezhubného nádoru močovej trubice u ženy (resekcia karunkuly uretry)

Predovšetkým u starších žien sa môže po zápale objaviť v ústí močovej trubice útvar veľkosti hrachu. Najčastejšie sa prejaví drobným krvácaním. Zriedkavo dosahuje väčších rozmerov a vtedy môže obmedzovať prúd moču.

Liečba spočíva  v chirurgickom odstránení útvaru v celkovej anestéze a v rekonštrukcii tvaru močovej trubice. Po výkone zväčša ponechávame zavedný močový katéter na 24 hodín.

 

Biopsia glans penisu

Ide o odobratie vzorky tkaniva zo žaluďa penisu.