Urologické operácie

V Medicentre vykonávame urologické zákroky v rámci jednodňovej chirurgie. Klienti sa neobjednávajú priamo na zákroky (objednáva ich lekár). Urológovia, ktorí u nás operujú, výhradne privádzajú na našu kliniku pacientov zo svojich ambulancií. Ambulanciu s účelom urologického vyšetrenia a diagnostiky v Medicentre nemáme. Urologické problémy nekonzultujeme. Okrem samotnej operácie pacientov zmluvných urológov, je našou službou aj poskytovanie pooperačnej starostlivosti  operovaným pacientom. 

Najčastejše výkony jednodňovej chirurgie v odbore urológia, ktoré v Medicentre vykonávame:

 • Obriezka
 • Odstránenie genitálnych bradavíc na penise (resekcia kondylóm) 
 • Zavedenie a odstránenie ureterálnej endoprotézy 
 • Rozšírenie močovej trubice u ženy
 • Plastika rozšírených žíl na semenníku (varikokély) 
 • Odstránenie cysty nadsemenníka (resekcia spermatokély)
 • Plastika vodného pruhu (hydrokély) 
 • Plastika krátkej uzdičky na penise (frenuloplastika pre frenulum breve)
 • Odstránenie semenníka (orchiektómia pri atrofickom semenníku)
 • Odstránenie nezhubného nádoru močovej trubice u ženy (resekcia karunkuly uretry)
 • Biopsiaglans penisu