Cievny chirurg

 

MUDr. Štefan Munka má za sebou 20 rokov chirurgickej praxe. Spočiatku sa venoval klasickej brušnej chirurgii, postupne sa prepracoval k cievnej chirurgii. Atestoval z cievnej chirugie v Budapešti. Ako cievny chirurg pracoval i na špecializovanom oddelení v mestskej nemocnici. Neskôr viedol ambulanciu v Rimavskej Sobote a popri tom 2-3 dni v týždni operoval. Medicentrum s ním externe spolupracovalo už od roku 2012. V marci 2017 sme v spolupráci s MUDr. Munkom otvorili ambulanciu cievnej chirurgie vo Zvolene.

 

“Na iné sa zameriavam, keď je klient fajčiar a má cukrovku, alebo je to žena, ktorá už prekonala zápaly žíl a má nejakú poruchu zrážanlivosti. Je pre mňa dôležité, ak pacient navštevuje hematologickú alebo diabetologickú ambulanciu. Úplne iné ochorenie očakávam u jednej a iné u druhej skupiny.”

MUDr. Štefan Munka

 

 

 

Operácie kŕčových žíl

 
Vyšetrujeme žilový, tepnový a lymfatický systém. Prijímame na objednanie pacientov všetkých vekových kategórií, ktorí potrebujú cievne vyšetrenie zo zdravotných dôvodov alebo pre estetické problémy.

Laserovú operáciu krčových žíl zaviedol v Medicentre MUDr. Vojtech Žilinčan, a robí ju aj MUDr. Matej Abelovský. Rádiofrekvenčnú metódu zaviedol MUDr. Štefan Munka s MUDr. Vladimírom Kovácsom a robili ju od roku 2012. V súčasnosti robia všetky typy operácií okrem MUDr. Štefana Munku ďalší dvaja cievni chirurgovia.

Štyri druhy operácií kŕčových žíl

1. miniinvazívna operácia rádiofrekvenčným katétrom v lokálnej anestézii za pomoci generátora na tepelné ošetrenie nefunkčnej povrchovej kmeňovej žily. Princípom takejto endovenóznej operácie je zavedenie katétra do chorého úseku žily cez vpich pod ultrazvukovou kontrolou. Do okolia žily sa zavádza studený roztok, čo zabezpečuje bezbolestnosť operácie. Rádiofrekvenčná technika je najsofistikovanejšia, nie je potrebné špeciálne nastavenie generátora, ten si reguluje výkon sám a monitoruje počas celého výkonu teplotu a udržuje ju na rovnakej úrovni 120 º C. Je to konkrétne ClosureFast procedúra od firmy Medtronic. Táto operácia je čiastočne hradená poisťovňou - doplatok pacienta je 450 €. Najčastejšie sa využíva miniinvazívna rádiofrekvenčná operácia.

2. miniinvazívna operácia laserom v lokálnej anestézii za pomoci generátora na tepelné ošetrenie nefunkčnej povrchovej kmeňovej žily. V princípe je laserová technika taká istá ako rádiofrekvenčná, avšak tu sa musí výkon generátora nastaviť operatérom, pracovná teplota je vyššia a nedá sa aktuálna teplota zobraziť na monitore. Doplatok pacienta za laserovú operáciu je 350 €.

3. klasická operácia krčových žíl kmeňových krčových žíl v celkovej anestézii. Klasická operácia sa robí tiež v rozsahu jednodňovej chirurgie. Vyžaduje anestéziu a monitorovanie pacienta 12 až 24 hodín po výkone. Táto operácia je hradená poisťovňou v plnej výške. Nasleduje domáce liečenie pacienta.

4. operácia nekmeňových krčových žíl (keď je kmeňová žila ešte funkčná) – volá sa miniflebektomia, alebo flebextrakcia. Nevyžaduje celkovú anestéziu na rozdiel od klasickej operácie. Je to miniinvazívny výkon. Miniflebektomia je hradená zdravotnou poisťovňou a po výkone pacient odchádza hneď domov.

 

"Operáciu kŕčových žíl odporúčam, až keď sa nájde problémová chlopňa. Kým ide len o menšie problémy, tak všetko sa dá vyriešiť tabletkami a hlavne životosprávou."

MUDr. Štefan Munka

 

Po miniinvazívnej operácii pacient hneď chodí a niekoľko minút po zákroku odchádza domov, nevyžaduje sledovanie na oddelení a nevyžaduje domáce liečenie. Miniinvazívna technika s vylúčením celkovej alebo spinálnej anestézie je pre neho bezpečnejšia, hojenie je rýchlejšie, kozmetický efekt je lepší, návrat do práce je možný už na druhý, maximálne tretí pooperačný deň, teda nie je potrebná práceneschopnosť. Recidíva v horizonte 10 rokov je okolo 5%, v prípade klasickej operácie je návratnosť vyššia. Na základe sonografického vyšetrenia sa dá  95% operácií na krčových žilách urobiť bez celkovej anestézie. Niekedy si pacient sám vyberie klasickú operáciu, takže reálne robíme  8-10% operácií v celkovej anestézii.

 

 

Estetická flebológia

MUDr. Štefan Munka prináša novinku v oblasti estetickej flebológie (náuke o žilách, ktorá sa zaberá problémami povrchového žilového systému na rozhraní dermatológie a chirurgie). Je ňou metóda CLaCS, kombinujúce cryolaser špeciálnej vlnovej dĺžky so sklerotizačným roztokom a vysokou mierou chladenia. Zákrok pre takúto sklerotizáciu vyživovacej žily sa robí za pomoci najmodernejšie infrakamery VeinViewer Vision2. Odstraňovanie metličiek - popraskaných cievok na nohách metódou CLaCS vykonávame od leta 2017.

Podrobnosti o metóde CLaCS sa môžete dočítať aj v tomto článku na Estheticon.sk.