O nás

Ako súkromné zdravotnícke zariadenie poskytujeme kvalitné služby už od roku 1997. Boli priekopníkmi laserovej medicíny na Slovensku. Postupne sme priberali ďalšie oblasti služieb. Začali sme ako centrum plastickej chirurgie a od roku 2011 sme našu činnosť rozšírili o jednodňovú chirurgiu.

Medicentrum má modernú budovu, moderné vybavenie a skúsených odborníkov. K tomu ponúkame pokoj a súkromie v tichej časti, a predsa v centre Zvolena.

Výnimočnosťou Medicentra je, že na jednom mieste nájdete služby v oblasti estetickej dermatológie, estetickej flebológie, laserovej medicíny, plastickej chirurgie, jednodňovej chirurgie v oblastiach všeobecnej chirurgie, cievnej chirurgie a ortopédie. Klienti centra oceňujú najmä osobný prístup, diskrétnosť, pohodlie. Pooperačná starostlivosť u nás zaručuje komfort a súkromie. Každá izba je pripojená na internet a má vlastný televízor a vlastnú klimatizáciu. Samozrejmosťou je samostatná kúpelňa.

Od februára 2019 sa stalo Medicentrum, spol. s.r.o. sídlom plastického chirurga MUDr. Mariána Koperniecha. Sme radi, že sme si ho získali vysokou úrovňou našich operačných sál a kvalitou starostlivosti, ktorú poskytujeme jeho klientkám a klientom.

MUDr. Matej Štiasny

Operácie pruhu, laparoskopická operácia žlčníka

Operatérom je MUDr. Matej Štiasny, MPH. V odbore Gastroenterologická  chirurgia atestoval v novembri 2019. V rámci chirurgie sa zameriava na všeobecnú chirurgiu  a  bariatricko-metabolickú chirurgiu. Od roku 2013 je jeho pracoviskom  II. chirurgická klinika SZU v FNsP

F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Od roku 2015 pracuje na chirurgickej endoskopickej ambulancii, kde vykonáva ezofagogastroduodenoskopie a kolonoskopie. Od roku 2021 operuje aj v Medicentre vo Zvolene. MUDr. Štiasny je držiteľom certifikátu na diagnostickú a intervenčnú kolonoskopiu a diagnostickú a intervenčnú ezofagogastroduodenoskopiu.

MUDr. Michal Chmúrny

Artroskopia kolena/ramena

Operatérom je MUDr. Michal Chmúrny, PhD. V odbore ortopédia atestoval v roku 2013. Zameriava sa na degeneratívne a traumatické postihnutia kĺbov. Jeho doménou sú miniinvazívne artroskopické operácie kĺbov a totálna náhrada kolena, bedra a ramena endoprotézou. Od roku 2007 je jeho domovským pracoviskom Univerzitná nemocnica Martin. V Medicentre vykonáva artroskopické operácie kolena/ramena od roku 2016.

Ako odborný asistent aktívne prednáša medikom na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. MUDr. Chmúrny získaval skúsenosti aj na stážach v Čechách, vo Francúzsku, vo Švajčiarsku, v Taliansku a v Nemecku.

MUDr. Štefan Munka

Cievna chirurgia

Tím našich cievnych chirurgov vedie MUDr. Štefan Munka. Má za sebou viac ako 25 rokov chirurgickej praxe. Promoval na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V postgraduálnom štúdiu pokračoval na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, kde získal atestáciu prvého a druhého stupňa v odbore všeobecná chirurgia. Nadstavbovú atestáciu z cievenj chirurgie získal na Semmelweisovej Univerzite v Budapešti. Pracoval na oddeleniach cievnej chirurgie v župnej nemocnici v Šalgótarjáne a v okresnej nemocnici v Lučenci. Od roku 2011 sa venuje predovšetkým miniinvazívnej chirurgickej liečbe krčových žíl. Po absolvovaní workshopov vo Frankfurte sa stal členom Medzinárodného fóra miniinvazívnej chirurgie varixov. V roku 2012 začína pracovať v Medicentre vo Zvolene, kde MUDr. Vojtech Žilinčan položil základy miniinvazívnych aj kozmetických zákrokov. Modernú liečbu kozmetických žiliek si MUDr. Munka osvojil na certifikovaných kurzoch od zakladateľa estetickej flebológie – profesora R.K. Myiake zo Sao Paulo. Hybdridnú metódu CLaCS zameranú na odstánenie metličiek vykonáva v Medicentre od roku 2017.

MUDr. Juraj Cseri

Cievna chirurgia

MUDr. Radovan Takáč

Cievna chirurgia

MUDr. Vojtech Žilinčan

Jednodňová chirurgia

Pri vzniku Medicentra ako centra laserovej medicíny a následne pri budovaní oddelenia jednodňovej chirurgie v Medicentre stál po odbornej stránke chirurg MUDr. Vojtech Žilinčan. Zaviedol do praxe laserovú operáciu kŕčových žíl a pred viac ako 20 rokmi ako prvý na Slovensku začal liečbu kozmetických žíl transkutánnym laserom. Predtým ako sa stal jedným zo základných pilierov našej kliniky sa venoval naplno chirurgii v miestnej nemocnici vo Zvolene, kde pôsobil ako zástupca primára chirurgického oddelenia. Bol aj riaditeľom zvolenskej nemocnice. Medzi prvými na Slovensku operoval žlčník laparoskopickou metódou. Vďaka svojim bohatým skúsenostiam je stále cenným členom nášho chirurgického tímu, ako aj menežmentu.

MUDr. Simona Ľuptáková

Plastická chirurgia

Plastická chirurgička MUDr. Simona Ľuptáková (rod. Žabková) sa pridala do nášho tímu hneď po získaní atestácie v roku 2021. Jej stálym pracoviskom je Klinika plastickej chirurgie SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde nastúpila po ukončení vysokoškolského štúdia na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského  v roku 2015. Klinika sa zameriava na plastické výkony v rekonštrukčnej a estetickej chirurgii a v chirurgii ruky. V Medicentre sa MUDr. Ľuptáková špecializuje na plastickú a estetickú medicínu s aplikáciou výplňových materiálov a botulotoxínu. V estetickej medicíne je certifikovaná na korektívno – dermatologické výkony zahŕňajúce aplikáciu botulotoxínu, kyseliny hyalurónovej, niťový lifting. V svojom odbore využíva moderné techniky, ktoré zdokonaľuje neustálym vzdelávaním. Vedomosti a skúsenosti si rozširuje účasťou na kongresoch, workshopoch a školeniach týkajúcich sa estetickej či rekonštrukčnej medicíny na Slovensku aj v zahraničí.

MUDr. Anna Moravčková

Estetická dermatológia

MUDr. Milan Urbáni, MPH

Estetická dermatológia


Mgr. Jana Božoňová

Vedúca sestra

Jana Valentová

Recepcia

Mgr. Petra Kráľová

Recepcia

Daniela Božoňová

Sestra v ambulancii

Dáša Matušková

Sestra v ambulancii

Bronislava Pacigová

Sestra pri lôžku

Mária Belisová

Sestra pri lôžku

Naše priestory